Wymagania edukacyjne

Technikum nr 1

Przedmioty ogólnokształcące

Kształcenie zawodowe

technik ekonomista

bhp w biurze
klasa 1
podstawy ekonomii
klasa 1
klasa 2
klasa 3
statystyka
klasa 2
klasa 3
Prawo w działalności gospodarczej
klasa 1
biznes plan
klasa 2
klasa 3
język angielski zawodowy
klasa 2
klasa 3
kadry i płace
klasa 3
finanse
klasa 3
rachunkowość finansowa
klasa 3
klasa 4
klasa 5
pracownia prac biurowych
klasa 1
klasa 2
pracownia gospodarki magazynowej
klasa 1
klasa 2
klasa 3
pracownia kadr i płac
klasa 4
klasa 5
pracownia finansowa

klasa 4
klasa 5
sprawozdawczość i analiza finansowa
klasa 5

technik organizacji turystyki
bhp w turystyce
klasa 1
klasa 2
podstawy turystyki

klasa 1 i 2
działalność gospodarcza w turystyce

klasa 1
klasa 2
klasa 3
klasa 4
geografia turystyczna

klasa 1,2,3
marketing usług turystycznych
klasa 3
klasa 4
organizacja imprez turystycznych

klasa 1 i 2
klasa 3, 4 i 5
język angielski zawodowy
klasa 2
klasa 3
klasa 4
klasa 5
pracownia turystyki
klasa 1
klasa 2
klasa 3
klasa 4
klasa 5
pracownia informacji turystycznej

klasa 3
klasa 4
klasa 5
pracownia obsługi informatycznej

klasa 2
klasa 3
obsługa klienta w turystyce- uzup. 

klasa 5

technik logistyk

bhp w logistyce
klasa 1
podstawy logistyki

klasa 1
klasa 2  
organizowanie prac magazynowych

klasa 1, 2, 3
przechowywanie zapasów

klasa 1, 2, 3
procesy transportowe w logistyce

klasa 4
klasa 5
język angielski zawodowy

klasa 3
klasa 4
klasa 5
procesy magazynowe

klasa 1
klasa 2
klasa 3
obsługa klientów i kontrahentów

klasa 1, 2 i 3
usługi transportowo – spedycyjne

klasa 2, 3, 4 i 5

technik rachunkowości

bhp w rachunkowości
klasa 2
podstawy ekonomii 

klasa 1
klasa 2
klasa 3
statystyka

klasa 1
działalność przedsiębiorstwa
klasa 2
klasa 3
kadry i płace

klasa 1
klasa 2
język angielski zawodowy

klasa 3
rachunkowość finansowa

klasa 3
klasa 4
klasa 5
pracownia kadr i płac
klasa 1
klasa 2
klasa 3
pracownia rachunkowości finansowej

klasa 3, 4
klasa 5
pracownia rozliczeń finansowych

klasa 2
klasa 3
sprawozdawczość i analiza finansowa

klasa 3
klasa 4
pracownia prac biurowych

klasa 1
prawne aspekty podejmowania działalności gospodarczej – uzupełnienie

klasa 5

technik reklamy

bhp w reklamie
klasa 1
podstawy reklamy

klasa 1
klasa 2
klasa 3
przekaz reklamowy

klasa 1
klasa 2
prawo, etyka i psychologia w reklamie

klasa 1
klasa 2  
język angielski zawodowy

klasa 2
klasa 3
planowanie kampanii reklamowej

klasa 3
klasa 4
klasa 5
tworzenie przekazu reklamowego

klasa 1
klasa 2  
projektowanie reklamy

klasa 2
klasa 3
pracownia kampanii reklamowej

klasa 3
klasa 4
klasa 5
analiza kampanii reklamowej

klasa 4
klasa 5

Branżowa szkoła I stopnia

Przedmioty ogólnokształcące

język polski
klasa 1, 2 i 3

historia
klasa 1
klasa 2
klasa 3

historia i teraźniejszość
klasa 1

wiedza o społeczeństwie
klasa 3

podstawy przedsiębiorczości
klasa 1

geografia
klasa 1
klasa 2
klasa 3

biznes i zarządzanie
klasa 1

biologia
klasa 1
klasa 2
klasa 3

matematyka
klasa 1, 2 i 3

informatyka
klasa 1

wychowanie fizyczne
klasa 1
klasa 2
klasa 3

edukacja dla bezpieczeństwa
klasa 1

Kształcenie zawodowe

sprzedawca
magazynier

język rosyjski zawodowy
klasa 2
klasa 3
działalność gospodarcza w handlu
klasa 2
klasa 3
bhp w handlu

klasa 1
towaroznawstwo
klasa 1
klasa 2
klasa 3
organizacja sprzedaży

klasa 1
klasa 2
klasa 3
sprzedaż towarów

klasa 1
klasa 2
klasa 3

bhp w magazynier
klasa 1
język angielski zawodowy
klasa 2
klasa 3
podstawy logistyki
klasa 1, 2 i 3
gospodarka zapasami
klasa 1, 2, 3
organizacja i zarządzanie magazynem
klasa 1, 2, 3
ochrona majątku
klasa 2
klasa 3
obsługa klienta
klasa 1, 2