Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców

Przewodniczący:

Małgorzata Gładysek

Z-ca przewodniczącego:

Alina Jabłońska-Cecot

Sekretarz:

Jan Kusiak

Skarbnik:         

Anna Figurska

33 1240 2656 1111 0011 2305 8055 Bank PEKAO SA