Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców

Przewodniczący:

Małgorzata Gładysek

Członkowie: 

Lilianna Piątkowska-Muniak

Magdalena Szelest-Tara

Ewelina Żołądź

Bank Nowy BFG S.A.

92 8642 1168 2016 6812 0418 0001