Dni wolne

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021:

2 listopada 2020

4-5 stycznia 2021

4-7 maja 2021

03 czerwca 2021