Dni wolne

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022:

12.11.2021 – (BS – na zajęciach praktycznych)

10.01.2022 – (BS – na zajęciach praktycznych)

11.01.2022- (BS – na zajęciach praktycznych)

02.05.2022

04-06.05.2022

17.06.2022