Dni wolne

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024:

11.01.2024 – Technikum Nr 1, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 

02.05.2024 – Technikum Nr 1, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 

07.05.2024 – Technikum Nr 1, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 

08.05.2024 – Technikum Nr 1, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 

09.05.2024 – Technikum Nr 1, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 

13.05.2024 – Technikum Nr 1, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 

31.05.2024 – Technikum Nr 1, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 

05.06.2024 – Technikum Nr 1, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1