Dni wolne

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023:

31.10.2022 – Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia

02.05.2023 – Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia

04.05.2023 – Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia

05.05.2023 – Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia

08.05.2023 – Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia

09.06.2023 – Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia