Uczniowie

klasa Ia– zawód: technik ekonomista z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Agnieszka Lorynowicz
klasa Ib – zawód: technik reklamy z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr inż. Iwona Rzeźnik
klasa Ic – zawód: technik logistyk z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Monika Sołek
klasa Id – zawód: technik obsługi turystycznej/ technik rachunkowości z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Elżbieta Kukowska
klasa IIa – zawód: technik ekonomista z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Katarzyna Kmieć
klasa IIb– zawód: technik reklamy z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr inż. Lidia Sasor
klasa IIc – zawód: technik logistyk z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Katarzyna Wąż
klasa IId – zawód: technik obsługi turystycznej/ technik rachunkowości z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Grzegorz Wcisło
klasa IIIag – zawód: technik ekonomista z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Renata Krępa
klasa IIIap – zawód: technik ekonomista z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Anna Dąbrowska- Iwan
klasa IIIbg – zawód: technik reklamy z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Marzena Gadziała
klasa IIIbp – zawód: technik reklamy z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Beata Surdej
klasa IIIcg – zawód: technik obsługi turystycznej z kształceniem ogólnopolicyjnym/ technik logistyk
wychowawca: mgr Bogusław Król
klasa IIIcp – zawód: technik obsługi turystycznej z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Aneta Sojek Ząbek
klasa IVa – zawód: technik ekonomista z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Renata Ciężadło
klasa IVb – zawód: technik ekonomista z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Jolanta Drzewiecka
klasa IVc – zawód: technik obsługi turystycznej z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Bożena Switek
klasa IVd – zawód: technik organizacji reklamy z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Małgorzata Kamuda

Szkoła Branżowa I Stopnia
klasa Ibs– grupa 1 zawód: sprzedawca
wychowawca: mgr Anna Grdeń
klasa IIIbsg– grupa 1 zawód: sprzedawca, grupa 2 zawód: magazynier logistyk
wychowawca: mgr Małgorzata Lubera
klasa IIIbsp– grupa 1 zawód: sprzedawca, grupa 2 zawód: magazynier logisty)
wychowawca: mgr Ilona Dziewit