Uczniowie

klasa Ia – zawód: technik ekonomista z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca:  mgr Jolanta Drzewiecka
klasa Ib – zawód: technik reklamy z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca:  mgr Aldona Krępa
klasa Ic – zawód: technik logistyk z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr inż. Patryk Dziewit
klasa Id – zawód: technik rachunkowości z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Małgorzata Łącz
klasa Ie – zawód: technik organizacji turystyki z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Justyna Muszyńska

klasa IIa – zawód: technik ekonomista z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca:  mgr Małgorzata Lubera
klasa IIb – zawód: technik reklamy z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca:  mgr Bogusława Skowron
klasa IIc – zawód: technik logistyk z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Renata Ciężadło
klasa IId – zawód: technik rachunkowości/ technik organizacji turystyki z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr inż. Marzanna Mazur- Witek

klasa IIIa – zawód: technik ekonomista z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca:  mgr Agnieszka Lorynowicz
klasa IIIb – zawód: technik reklamy z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca:  mgr inż. Iwona Rzeźnik
klasa IIIc – zawód: technik logistyk z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Monika Sołek
klasa IIId – zawód: technik rachunkowości/ technik organizacji turystyki z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Elżbieta Kukowska

klasa IVa – zawód: technik ekonomista z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca:  mgr Katarzyna Kmieć
klasa IVb – zawód: technik reklamy z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca:  mgr inż. Lidia Sasor
klasa IVc – zawód: technik logistyk z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Katarzyna Wąż
klasa IVd – zawód: technik rachunkowości/ technik organizacji turystyki  z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Grzegorz Wcisło


klasa Vap – zawód: technik ekonomista z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Anna Dąbrowska- Iwan
klasa Vbp – zawód: technik reklamy z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Beata Surdej
klasa Vcp – zawód: technik obsługi turystycznej z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Aneta Sojek Ząbek

Szkoła Branżowa I Stopnia

klasa Ibszawód: sprzedawca/ magazynier – logistyk
wychowawca: mgr Małgorzata Żmuda
klasa IIbs
zawód: sprzedawca/ magazynier – logistyk
wychowawca: mgr Małgorzata Kamuda
klasa IIIbs
zawód: sprzedawca,
wychowawca: mgr Anna Grdeń