Terminy praktyk

TERMINY PRAKTYK ZAWODOWYCH
w roku szkolnym 2020/2021

Klasa

Liczba tygodni

Termin praktyk

II cg T

2

2

14.09 – 25.09.2020

01.02 – 12.02.2021

II cp T

2

2

21.09 – 02.10.2020

12.04 – 23.04.2021

III c T

2

2

28.09 – 9.10.2020

19.04 – 30.04.2021

II ag T

2

2

5.10 – 16.10.2020

01.03 – 12.03.2021

III a T

2

2

12.10 – 23.10.2020

08.02 – 19.02.2021

III bT

2

2

19.10 – 30.10.2020

08.03 – 19.03.2021

II ap T

2

2

26.10 – 06.11.2020

15.03 – 26.03.2021

III d T

2

2

2.11 – 13.11.2020

15.02 – 26.02.2021

II bp T

2

2

16.11 – 27.11.2020

22.02 – 05.03.2021

II bg T

2

2

30.11 – 11.12.2020

22.03 – 02.04.2021