Oferta edukacyjna

2021/2022

WAŻNE INFORMACJE

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu na rok szkolny 2021/22

Regulamin

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. Poz. 1148 ze zm.) – rozdział 6
Ustawa

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019r. Poz. 1737)
Rozporządzenie

Instrukcja dla uczniów, którzy uczą się w szkołach podstawowych, które nie przekazują danych do systemu rekrutacji elektronicznej.
Instrukcja

Drogi Ósmoklasisto

Przed Tobą jedna z najważniejszych decyzji w życiu – wybór kierunku dalszego kształcenia. Od niego zależeć będzie Twoja przyszłość. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na rok szkolny 2020/2021.

Szkoły dla młodzieży

Szkoła od lat oferuje kierunki kształcenia przystosowane do zachodzących w kraju przeobrażeń społeczno-ekonomicznych i technologicznych, ściśle odpowiadające wymogom lokalnego rynku edukacyjnego i rynku pracy. W 2006 r. zainicjowała Targi Edukacyjne dla młodzieży.
Do dzisiaj ta pierwsza tego typu impreza w powiecie mieleckim licznie gromadzi uczniów, nauczycieli, rodziców, władze oświatowe i samorządowe.
Proponowana oferta edukacyjna skierowana do młodzieży umożliwia naukę w technikum lub w branżowej szkole I stopnia i zdobycie tytułów: technika ekonomisty, technika rachunkowości, technika organizacji turystyki, technika reklamy, technika logistyka lub sprzedawcy.

Wybierz właściwy kierunek kształcenia Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki
– najlepszą szkołę w powiecie mieleckim!

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022 Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu