Oferta edukacyjna

2023/2024

WAŻNE INFORMACJE

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu na rok szkolny 2023/24.

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. Poz. 1148 ze zm.) – rozdział 6
Ustawa

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019r. Poz. 1737)
Rozporządzenie

Drogi Ósmoklasisto

Przed Tobą jedna z najważniejszych decyzji w życiu – wybór kierunku dalszego kształcenia. Od niego zależeć będzie Twoja przyszłość. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na rok szkolny 2023/2024.

Szkoły dla młodzieży

Szkoła od lat oferuje kierunki kształcenia przystosowane do zachodzących w kraju przeobrażeń społeczno-ekonomicznych i technologicznych, ściśle odpowiadające wymogom lokalnego rynku edukacyjnego i rynku pracy. W 2006 r. zainicjowała Targi Edukacyjne dla młodzieży.
Do dzisiaj ta pierwsza tego typu impreza w powiecie mieleckim licznie gromadzi uczniów, nauczycieli, rodziców, władze oświatowe i samorządowe.
Proponowana oferta edukacyjna skierowana do młodzieży umożliwia naukę w technikum lub w branżowej szkole I stopnia i zdobycie tytułów: technika ekonomisty, technika rachunkowości, technika organizacji turystyki, technika reklamy, technika logistyka, technika rachunkowości, sprzedawcy lub magazyniera-logistyka.

Wybierz właściwy kierunek kształcenia Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki
– najlepszą szkołę w powiecie mieleckim!

Instrukcja dla uczniów, którzy uczą się w szkołach podstawowych które nie przekazują danych do systemu rekrutacji elektronicznej

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/2024 Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. bł. ks. Romana Sitki w Mie
lcu

Nabór Optivum – Szkoły ponadpodstawowe:
https://podkarpacie.edu.com.pl/Kandydat