Patron

Wielki kapłan błogosławiony ksiądz Roman Sitko

Autentycznie wierzący i pobożny, Wychowawca młodzieży i budowniczy, Mężny i pełen nadziei, Służący braciom, Wspaniałomyślnie i do końca naśladujący Chrystusa.
Z inicjatywy społeczności szkolnej ZSE w Mielcu od 1 września 2006 r., decyzją uchwały Rady Powiatu Mieleckiego, patronem Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu jest bł. ks. Roman Sitko, inicjator utworzenia i w znacznej części fundator bursy.

Nasz patron, inicjator utworzenia i w znacznej części fundator bursy dla chłopców przy Gimnazjum w Mielcu, której część użytkuje dzisiaj nasza szkoła, nieznany żołnierz wielkiej sprawy Bożej – jak o nim powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II, bohaterski kapłan, wdeptany w ziemię jak ziarno pszeniczne, starty na proch w krematorium, wysłużył dla nas niezwykle cenny kapitał duchowy. „Młodzieży polska, ukochaj jak najlepszy dom rodzinny tę bursę, którą ci dał w 1912 r. ks. Roman Sitko – prałat, dyrektor, Twój przyjaciel” – to Jego przesłanie znajduje się na tablicy umieszczonej na murach bursy w naszej szkole.