Mielec stawia na zawodowców-edycja II

W Zespole Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. R. Sitki w Mielcu realizowany jest projekt „Mielec stawia na zawodowców – edycja II”.

W projekcie uczestniczy 12 uczniów – technik logistyk na podbudowie gimnazjum.

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość Edukacji i Kompetencji w Regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Cel projektu:
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Mieleckim i jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół do końca września 2022 roku.
Okres realizacji projektu: czerwiec 2019 – wrzesień 2022

Szczegóły projektu:

CKPiDN Mielec

Partnerzy Projektu:

Firma Xerima Jan Szwakop

Raben Logistics Polska sp. z o.o.