Uczniowie wg klas 2022/2023

klasa Ia – zawód: technik ekonomista z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca:  mgr Małgorzata Lubera
klasa Ib – zawód: technik reklamy z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca:  mgr Bogusława Skowron
klasa Ic – zawód: technik logistyk z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Renata Ciężadło
klasa Id – zawód: technik rachunkowości/ technik organizacji turystyki z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr inż. Marzanna Mazur- Witek

klasa IIa – zawód: technik ekonomista z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca:  mgr Agnieszka Lorynowicz
klasa IIb – zawód: technik reklamy z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca:  mgr inż. Iwona Rzeźnik
klasa IIc – zawód: technik logistyk z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Monika Sołek
klasa IId – zawód: technik rachunkowości/ technik organizacji turystyki z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Elżbieta Kukowska

klasa IIIa – zawód: technik ekonomista z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca:  mgr Katarzyna Kmieć
klasa IIIb – zawód: technik reklamy z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca:  mgr inż. Lidia Sasor
klasa IIIc – zawód: technik logistyk z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Katarzyna Wąż
klasa IIId – zawód: technik rachunkowości/ technik organizacji turystyki   z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Grzegorz Wcisło

klasa IVag – zawód: technik ekonomista z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Renata Krępa
klasa IVap – zawód: technik ekonomista z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Anna Dąbrowska- Iwan
klasa IVbg – zawód: technik reklamy z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Marzena Gadziała
klasa IVbp – zawód: technik reklamy z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Beata Surdej
klasa IVcg – zawód: technik obsługi turystycznej z kształceniem ogólnopolicyjnym/ technik logistyk
wychowawca: mgr Bogusław Król
klasa IVcp – zawód: technik obsługi turystycznej z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Aneta Sojek Ząbek

Szkoła Branżowa I Stopnia

klasa Ibs– grupa zawód: sprzedawca,
wychowawca: mgr Małgorzata Kamuda
klasa IIbs– grupa zawód: sprzedawca,
wychowawca: mgr Anna Grdeń