Uczniowie wg klas 2021/2022

klasa Ia – zawód: technik ekonomista z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca:  mgr Agnieszka Lorynowicz
klasa Ib – zawód: technik reklamy z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca:  mgr inż. Iwona Rzeźnik
klasa Ic – zawód: technik logistyk z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Monika Sołek
klasa Id – zawód: technik rachunkowości/ technik organizacji turystyki z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Elżbieta Kukowska

klasa IIa – zawód: technik ekonomista z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca:  mgr Katarzyna Kmieć
klasa IIb – zawód: technik reklamy z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca:  mgr inż. Lidia Sasor
klasa IIc – zawód: technik logistyk z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Katarzyna Wąż
klasa IId – zawód: technik rachunkowości/ technik organizacji turystyki   z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Grzegorz Wcisło

klasa IIIag – zawód: technik ekonomista z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Renata Krępa
klasa IIIap – zawód: technik ekonomista z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Anna Dąbrowska- Iwan
klasa IIIbg – zawód: technik reklamy z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Marzena Gadziała
klasa IIIbp – zawód: technik reklamy z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Beata Surdej
klasa IIIcg – zawód: technik obsługi turystycznej z kształceniem ogólnopolicyjnym/ technik logistyk
wychowawca: mgr Bogusław Król
klasa IIIcp – zawód: technik obsługi turystycznej z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Aneta Sojek Ząbek


klasa IVa – zawód: technik ekonomista z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Renata Ciężadło
klasa IVb – zawód: technik ekonomista z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Jolanta Drzewiecka
klasa IVc – zawód: technik obsługi turystycznej z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Bożena Switek
klasa IVd – zawód: technik organizacji reklamy z kształceniem ogólnopolicyjnym
wychowawca: mgr Małgorzata Kamuda

Szkoła Branżowa I Stopnia

klasa Ibsg– grupa zawód: sprzedawca,
wychowawca: mgr Anna Grdeń
klasa IIIbsg– grupa 1 zawód: sprzedawca, grupa 2 zawód: magazynier logistyk
wychowawca: mgr Małgorzata Lubera
klasa IIIbsp– grupa 1 zawód: sprzedawca, grupa 2 zawód: magazynier logisty)
wychowawca: mgr Ilona Dziewit