Podstawowe informacje

Informacja dla rodziców dotycząca sposobu realizacji treści nauczania zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

(Rozporządzenie MEN z 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

Szanowni Państwo, w związku z ograniczeniem funkcjonowania szkoły informuję, że od 19 października 2020r. realizacja podstawy programowej będzie odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w szczególności za pomocą narzędzi:
1. Mictrosoft Office 365 Education (z aplikacją TEAMS do zdalnej pracy i innymi aplikacjami – Word, Excel, PowerPoint, Access);
2. Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej pod adresem www.epodreczniki.pl;
3. Linków do oprogramowania służącego realizacji podstawy programowej kształcenia zawodowego w zawodzie technik ekonomista (Insert, Mistrz klawiatury);
4. Komunikatorów na portalach społecznościowych;
5. Dziennika elektronicznego;
6. Poczty elektronicznej;
7. Telefonów.
Wychowawcy przekażą uczniom tygodniowy harmonogram realizacji treści nauczania. O sposobie kontaktu z nauczycielami poinformuje Państwa wychowawca klasy. Oceny z postępów w nauce wpisywane będą do dziennika elektronicznego

Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego z szkolnym pedagogiem i psychologiem w godzinach:

mgr Mirella Cibicka – pedagog
poniedziałek 9.00 – 13.00
wtorek 10.00 – 14.00
środa 10.00 – 14.00
czwartek 8.00 – 13.00
piątek 8.00 – 13.00

tel. 574 031 971

mgr Małgorzata Kapinos– psycholog
poniedziałek – 08.30 – 13.00
wtorek – 08.30 – 13.00
środa – 08.30 – 13.00
czwartek – 08.30 – 12.30
piątek – 08.30 – 13.00

tel. 723 295 135