Grecja 2024

Strona GłównaInformacje o ProjekcieAktualnościRegulaminy i Formularze

Projekt nr: 2023-1-PL01-KA122-VET-000140987, nazwa projektu: Mobilność zawodowa i językowa młodzieży szansą na lepszy start w zawodową przyszłość.

Cele projektu:

  • Wzrost umiejętności językowych uczniów i kadry pedagogicznej w szczególności z przedmiotów zawodowych ,
  • Wzrost kompetencji społecznych, kulturowych demokratycznych i tolerancyjnych uczniów, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży i włączenie jej do społeczności europejskiej.
  • Nawiązanie współpracy z pracodawcami.
  • Rozwinięcie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych,
  • Dostosowanie szkolnych programów nauczania do wymagań europejskiego rynku pracy.

Okres realizacji: 1.12.2023 – 30.11.2024

Wartość projektu: 344 932,58 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 284 638,37 PLN
Dofinansowanie z budżetu państwa: 60 294,21 PLN

Beneficjent: Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu

Zasady realizacji: Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Koordynatorzy projektu: Patryk Dziewit, Iwona Rzeźnik (e-mail: projektyzse@ekonomik.mielec.pl)