Praktyki

Szkoła organizuje praktyki zawodowe odpowiednio dobrane do każdego profilu kształcenia. Uczniowie odbywają je w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach handlowych i obsługi turystycznej.

Procedura organizowania praktyk zawodowych:

Regulamin praktycznej nauki zawodu:

Program praktyki zawodowej:

Zawód: technik ekonomista 331403

Zawód: technik obsługi turystycznej 422103

Zawód: technik reklamy 333906

Zawód: technik logistyk

Podstawowe informacje

Zawód: sprzedawca 522301

Zawód: magazynier-logistyk 432106