Nauczyciele

Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu
Dyrektor: mgr Marta Mysona
Wicedyrektor: mgr inż. Dorota Jędrusiak- Noworolnik

Pedagog szkolny: mgr Karina Szady

Psycholog: mgr Małgorzata Kapinos

Kierownik szkolenia praktycznego: mgr Katarzyna Kmieć

Biblioteka szkolna: mgr Aldona Krępa, mgr Zofia Tychanowicz

Doradca zawodowy: mgr inż. Dorota Jędrusiak-Noworolnik, mgr Bogusława Skowron

Nauczyciele:

Przedmioty ogólne:

Język polski: mgr Małgorzata Lubera, mgr Agnieszka Lorynowicz, mgr Beata Piękoś, mgr Jadwiga Stala-Dudek

Język angielski: mgr Magdalena Chojecka, mgr Patrycja Osnowska, mgr Beata Surdej, mgr Katarzyna Wąż, mgr Ilona Dziewit, mgr Monika Sołek, mgr Katarzyna Kmieć, mgr Magdalena Peret, mgr Małgorzata Łącz

Język niemiecki: mgr Bogusław Król, mgr Walentyna Rowbiel, mgr Katarzyna Kmieć

Język rosyjski: mgr Małgorzata Lubera

Matematyka: mgr Renata Krępa, mgr Jolanta Drzewiecka, mgr Zbigniew Witek, mgr Bronisława Kozioł

Fizyka: mgr Bogusława Skowron

Biologia: mgr Magdalena Duma

Chemia: mgr Jolanta Drzewiecka

Geografia: mgr Marek Dziedzicki, mgr Aldona Krępa, mgr inż. Marzanna Mazur- Witek

Historia: mgr Marzena Gadziała, mgr Bożena Switek

Informatyka: mgr Paweł Kułaga

Wiedza o społeczeństwie: mgr Marzena Gadziała, mgr Bożena Switek

Wychowanie do życia w rodzinie:

Wychowanie fizyczne: mgr Marek Chamielec, mgr Małgorzata Kamuda, mgr Elżbieta Kukowska,
mgr Grzegorz Wcisło, mgr Paulina Buziak-Śmiatacz, mgr Bartłomiej Dydo, mgr Hubert Kardyś

Plastyka: mgr Witold Targosz

Edukacja dla bezpieczeństwa: mgr Małgorzata Kamuda

Religia: ks. mgr Tomasz Franczak, ks. mgr Rafał Mirosławski, dr Jolanta Witek

Podstawy przedsiębiorczości: mgr inż. Dorota Jędrusiak- Noworolnik, mgr Monika Sołek, dr Wacław Nelec

Innowacje pedagogiczne:

Kształcenie ogólnopolicyjne: mgr Ewelina Ziemba, mgr Grzegorz Bajda, mgr Marek Opiela

Edukacja prawna: mgr Marzena Gadziała

Przedmioty zawodowe:

BHP: mgr Marek Chamielec

Technik ekonomista: mgr inż. Lidia Sasor, mgr Anna Dąbrowska-Iwan, mgr Małgorzata Żmuda, mgr Anna Grdeń, mgr Monika Sołek, mgr Marta Mysona, mgr Małgorzata Stępień, mgr Justyna Muszyńska, mgr Wiesław Wałek, mgr Elżbieta Kozioł, mgr Teresa Zięba, mgr Marek Chamielec, mgr inż. Dorota Jędrusiak-Noworolnik, mgr Karolina Mokrzysz, dr Wacław Nelec, mgr Izabela Wójtowicz

Technik rachunkowości: mgr inż. Lidia Sasor, mgr Karolina Mokrzysz, mgr Marta Mysona, mgr Justyna Muszyńska, mgr Anna Grdeń, mgr Wiesław Wałek, mgr Marek Chamielec, mgr Małgorzata Stepień,
mgr Anna Dąbrowska-Iwan, mgr Izabela Wójtowicz

Technik organizacji turystyki: mgr Marek Dziedzicki, mgr inż. Aneta Soja-Ząbek, mgr Małgorzata Żmuda, mgr Justyna Muszyńska, mgr Marek Chamielec

Technik reklamy: mgr inż. Lidia Sasor, lic. Bogdan Lubera, mgr inż. Iwona Rzeźnik, mgr Wiesław Wałek,
mgr Marek Chamielec, mgr Małgorzata Żmuda

Technik logistyk, magazynier-logistyk: mgr Renata Ciężadło, mgr Monika Sołek, mgr Anna Grdeń,
mgr inż. Patryk Dziewit, mgr Marek Chamielec, mgr Oliwia Błaź-Szpyrka

Sprzedawca: mgr inż. Dorota Jędrusiak-Noworolnik, mgr Małgorzata Stępień, mgr Anna Dąbrowska-Iwan, mgr Anna Grdeń