Informacje o projekcie

Strona GłównaInformacje o ProjekcieAktualnościRegulaminy i Formularze

Zespół Szkół Ekonomicznych im bł. ks. Romana Sitki ma przyjemność poinformować, iż rozpoczyna się realizacja projektu nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000140987, pt.: Mobilność zawodowa i językowa młodzieży szansą na lepszy start w zawodową przyszłość.
Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Zespół projektowy:
Marta Mysona- kierownik projektu
Katarzyna Kmieć- kierownik szkolenia praktycznego
Patryk Dziewit- koordynator projektu
Iwona Rzeźnik- koordynator projektu
Monika Sołek- wsparcie językowe

Projekt zakłada udział 20 uczniów kształcący się w zawodach technik rachunkowości, technik reklamy, technik logistyk oraz  jednej grupy 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych w mobilnościach.

Zakłada się zorganizowanie dwóch grup dwutygodniowych mobilności, każda po 10 uczniów wraz z dwoma opiekunami (nauczycielami) w Grecji oraz jednej grupy 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Termin realizacji mobilności:

Staż zagraniczny dla uczniów:

I grupa: maj/czerwiec 2024 (technik rachunkowości, technik reklamy)
liczba uczniów: 10
liczba osób towarzyszących (nauczycieli): 2

II grupa: wrzesień 2024 (technik logistyk)
liczba uczniów: 10
liczba osób towarzyszących (nauczycieli): 2

Mobilność nauczycieli

czerwiec/lipiec 2024
liczba: 10

Instytucja partnerska:

Przygotowanie do realizacji projektu: