CSS Menu Maker Installation Instructions
Nawigacja

Kalendarz
Kalendarz szkolny

Technikum nr 1

NOWOŚĆ!!!

Zawód – Technik rachunkowości

1. Technik rachunkowości to propozycja dla osób, które chcą poznać organizację i pracę w biurach rachunkowych, jednostkach finansów publicznych, działach finansowo-kadrowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych lub usługowych czy prowadzić księgowość swojej firmy. Zainteresowany jesteś zdobyciem dodatkowych umiejętności z zakresu samoobrony, udzielania pomocy przedmedycznej oraz wiedzy z zakresu prawa karnego i wykroczeń?

Wybierz zawód TECHNIK RACHUNKOWOŚCI.

2. Informacje dodatkowe- w klasie realizowane jest kształcenie ogólnopolicyjne.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

Kwalifikacja 1: EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Kwalifikacja 2: EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

4. Sylwetka absolwenta:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik ekonomista posiada wiedzę i umiejętności z zakresu:

5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia Szkoła posiada 2 pracownie ekonomiczne, wyposażone w stanowisko komputerowe dla nauczyciela, stanowiska komputerowe dla uczniów, wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu i z podłączeniem do drukarki, pakiet programów biurowych, projektor multimedialny, pakiety oprogramowania INSERT.

6. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości z kształceniem ogólnopolicyjnym może kontynuować naukę, w szczególności na kierunkach: ekonomia, rachunkowość, zarządzanie i marketing, bankowość i finanse.

7. Technik rachunkowości może podjąć pracę w biurach księgowych i rachunkowych, w działach finansowych, księgowych oraz kadrowych wszystkich przedsiębiorstw oraz w instytucjach finansowych, zakładach budżetowych i bankach
Dla ucznia
Polecane strony
© Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu.
Kopiowanie jakichkolwiek elementów ze strony surowo zabronione.