Etap okręgowy XXXI Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowia Polskiego Czerwonego Krzyża

19 kwietnia 2024 r. w Rzeszowie odbył się etap okręgowy XXXI Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowia Polskiego Czerwonego Krzyża. Reprezentant naszej szkoły Dawid Tomczyk z klasy 3c T zdobył II miejsce na szczeblu województwa podkarpackiego. Konkurs obejmował część pisemną oraz ocenę jury dokumentacji promującej cele olimpiady. Na potrzeby etapu okręgowego Dawid zorganizował akcję prozdrowotną pt. „Aktywni w zdrowiu”. Spośród wszystkich prac, akcja ta otrzymała maksymalną liczbę punktów i została wyróżniona przez pana Prezesa Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK prof. nadzw. dr hab. Antoniego Olaka.

fb-share-icon