Konkurs „Młodzi dla planety” – WSIiZ Rzeszów

We współczesnym świecie zdominowanym przez nowe technologie oraz masową produkcję i konsumpcję coraz wyraźniej odczuwamy zmiany klimatu i widzimy degradację środowiska. Dostrzegamy też, że sprawcami zmian w ekosystemie w dużej mierze jesteśmy my sami. Uświadamianie sobie tego i zmiana naszych postaw jest początkiem drogi do zatrzymania procesu niszczenia środowiska. W kolejnych krokach potrzebne są systemowe zmiany, aby nasz rozwój społeczny i gospodarczy odbywał się w sposób zrównoważony, abyśmy nie tylko my, ale i nasze dzieci i wnuki mogli korzystać z zasobów Planety.

Konkurs „Młodzi dla Planety” skierowany jest do wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych i ma na celu zaangażowanie ich w projekty ekologiczne oraz kształtowanie wrażliwości na problemy związane z propagowaniem i wdrażaniem idei zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji, oraz regulamin na stronie:

fb-share-icon