CSS Menu Maker Installation Instructions
Nawigacja

Kalendarz
Kalendarz szkolny


Życie i działalność Błogosławionego Męczennika Kościoła


Czarna Sędziszowska niedaleko Rzeszowa, miejscowość pokryta dywanem lasów, kobiercem łąk i wielobarwną szatą pól uprawnych, często przecinanych strumykami, nawiedzana wichrami od Dukielskiej Przełęczy, od lat szczyci się swym wielkim rodakiem, rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie – ks .Romanem Sitką, męczennikiem obozu oświęcimskiego.
Roman Sitko urodził się 30 marca 1880 r. jako syn Wawrzyńca i Marii Borys. Kolejne lata jego życia przebiegały w pobliskiej wsi Kamionka. Istniejące pamiętniki mówią o jego wytrwałych wędrówkach „po wiedzę” do odległej Szkoły w Czarnej Sędziszowskiej, a po jej ukończeniu do Gimnazjum im. ks. S. Konarskiego w Rzeszowie, które ukończył z wyróżnieniem w 1890 r. Tam jego starszym kolegą był późniejszy bohater narodowy, gen. Władysław Sikorski. Odwiedziny rodzicielskiego domu umożliwiali mu w latach gimnazjalnych życzliwi ludzie, przyjmując go po drodze na nocleg. Z takim dorobkiem i za taką cenę zdobytym, Roman Sitko zastukał do bram Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, które ukończył 29 czerwca 1904 r., otrzymując święcenia kapłańskie z rąk biskupa Leona Wałęgi. Niezwykłe zalety umysłu i pobożność, jaką się odznaczał, sprawiły, że zaraz po święceniach został kapelanem biskupa, sekretarzem notariusza biskupiego i prefektem Małego Seminarium.
W 1907 r. rozpoczął pracę katechetyczną najpierw w I Gimnazjum w Tarnowie jako zastępca katechety i dyrektora Bursy im. św. Kazimierza w Tarnowie, a następnie w nowo powstałym Gimnazjum w Mielcu. Tutaj podjął inicjatywę utworzenia bursy dla chłopców. Budowa gmachu bursy, finansowana w znacznej części z własnych pieniędzy ks. Romana Sitki, ruszyła w maju 1911 r. Do nowego budynku bursy uczniowie wprowadzili się we wrześniu roku 1912. 3 grudnia tegoż roku poświęcenia bursy dokonał biskup Leon Wałęga.
W środowisku szkoły cieszył się dużym autorytetem, tak wśród młodzieży, jak i nauczycieli. Szanowali go także Żydzi, do których nieraz zagadnął po hebrajsku. Przez rok pełnił nawet funkcję dyrektora Gimnazjum. Wykazywał rozległą wiedzę, chociaż nie miał stopni naukowych i studiów specjalistycznych. W 1921 r. został przeniesiony do Tarnowa, gdzie najpierw był katechetą II Gimnazjum, następnie w r. 1922 został mianowany kanclerzem Kurii Diecezjalnej. Funkcję tę pełnił przez 14 lat. Bł. Roman Sitko był cenionym współpracownikiem zarówno biskupa Leona Wałęgi, jak i jego następcy, biskupa Franciszka Lisowskiego. Swoje uznanie wyrażali mu poprzez coraz to wyższe godności kościelne: kanonika Kapituły Tarnowskiej, szambelana papieskiego, prałata (kapelana domowego) i protonotariusza apostolskiego, czyli infułata. Także władze państwowe doceniły jego niezwykłą aktywność, czego wyrazem było odznaczenie za działalność na rzecz Ojczyzny, przyznane mu przez prezydenta Ignacego Mościckiego w postaci orderu „Polonia Restituta”.
25 września 1936 r. ks. Roman Sitko został zamianowany przez Biskupa Tarnowskiego Franciszka Lisowskiego rektorem Wyższego Seminarium Duchownego.
Po tej nominacji organizuje pielgrzymkę złożoną z profesorów i alumnów oraz pracowników świeckich tarnowskiego Seminarium Duchownego na Jasną Górę, w czasie której powierza całą społeczność seminaryjną opiece Matki Bożej Częstochowskiej. Gdy wybuchła II wojna światowa, już w dniu 7 września 1939 r. gmach Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie został zajęty przez niemiecki Wehrmacht. Władze okupacyjne zamknęły wszystkie polskie wyższe uczelnie wraz z seminariami duchownymi, zakazując prowadzenia w nich jakiejkolwiek działalności.

Czytaj więcej...Dla ucznia
Polecane strony
© Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu.
Kopiowanie jakichkolwiek elementów ze strony surowo zabronione.