Złote szkoły NBP- ankieta nr 2

Według przeprowadzonej ankiety 76% ankietowanych zdeklarowało, że znacznie wzbogacili swoją
wiedzę na temat omawianych zagadnień. Duża ilość uczniów, bo aż 92% stwierdziło, że przyswojone
informacje z dzisiejszego spotkania na pewno znajdą zastosowanie w ich życiu. 80% uczniów uznało, że lekcja została przedstawiona w bardzo ciekawy oraz jasny sposób