Wybór na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

KALENDARIUM WYBORCZE Wyborów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu:

Ø 9.09.2022 – Spotkanie przewodniczących klas, powołanie Komisji Wyborczej, sporządzenie Kalendarza Wyborów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego na lata 2022/2023 i 2023/2024 Ogłoszenie wyborów.

Ø 12 – 20.09.2022 termin składania pisemnych zgłoszeń kandydatur u opiekunki Samorządu Uczniowskiego p. Elżbiety Kukowskiej. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kandydata oraz rekomendację klasy. Kandydat powinien legitymować się nienaganną opinią oraz co najmniej dobrą oceną za zachowanie.

Ø 28.09. – 5.10.2022 trwa KAMPANIA WYBORCZA. Kandydat bierze w niej udział poprzez plakatowanie, ulotki, spotkania z młodzieżą, Fb itp.

Ø 6.10.2022 DZIEŃ WYBORÓW na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Ogłoszenie wyników wyborów.