„Unia równych szans” – konkurs na LOGOTYP

Zapraszamy  wszystkich uczniów do udziału w konkursie „Unia równych szans”, którego celem jest propagowanie idei równości szans oraz niedyskryminacji, a także edukacja i krzewienie postaw szanujących równość kobiet i mężczyzn wśród mieszkańców regionu. To konkurs organizowany przez Województwo Podkarpackie, w którym do wygrania są atrakcyjne nagrody!

Zadaniem konkursowym jest opracowanie logotypu „Unii równych szans”, który w sposób kreatywny, estetyczny i transparentny zaprezentuje ideę równych szans oraz stanie się identyfikatorem osób, którym leży na sercu wdrożenie w życie postulatu równych szans i równouprawnienia.

W zależności od kategorii wiekowej prace konkursowe można zgłosić w formie plastycznej lub graficznej.

Do kogo skierowany jest konkurs?

Konkurs skierowany jest do uczniów i studentów z województwa podkarpackiego. Został podzielony na 3 kategorie wiekowe:

  • 13-14 lat (szkoła podstawowa)
  • 15-19 lat (szkoła średnia)
  • 19-26 lat (studenci)

Jakie nagrody czekają na zwycięzców?

W konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody pieniężne. W każdej kategorii wiekowej nagrodzone zostaną 3 najlepsze prace zgodnie z podziałem:

  • Nagroda za zajęcie I miejsca – 2 000 zł
  • Nagroda za zajęcie II miejsca – 1 000 zł
  • Nagroda za zajęcie III miejsca – 500 zł

Czas trwania konkursu

Konkurs trwa od 5 września 2022 r. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 10 listopada 2022 r.

Ogłoszenie wyników

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30 listopada na stronie internetowej www.rpo.podkarpackie.pl. Laureaci zostaną zaproszeni na oficjalne wręczenie nagród, które odbędzie się w grudniu podczas uroczystej gali.

Szczegółowy Regulamin konkursu wraz z załącznikami

fb-share-icon