XXXVI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

W roku szkolnym 2022/2023 odbędzie się XXXVI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Bieżąca edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbywać się będzie pod hasłem „W świecie rosnącej inflacji. Wymiar mikro -i makroekonomiczny”.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i przyczynia się do upowszechniania wiedzy o współczesnej gospodarce. Sprzyja ona również wyłanianiu talentów, rozwijaniu zainteresowań młodych ludzi
i otwiera nowe szanse na drodze ku dorosłości.

Co więcej, od roku szkolnego 2018/2019 OWE jest włączona do sieci olimpiad międzynarodowych. Na podstawie decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej Komitet Główny OWE został upoważniony do wyłonienia reprezentacji Polski młodych ekonomistów na zawody Międzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej.

W XXXVI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, podobnie jak we wcześniejszych jej edycjach, w części pisemnej pojawią się zagadnienia związane z hasłem przewodnim. Tradycyjnie, części testowe zawodów obejmować będą całą problematykę zawartą w programie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej ma charakter trzystopniowy. Dla zawodów I i II stopnia (szkolnych i okręgowych) przewidziana jest forma pisemna. Natomiast zawody III stopnia (centralne) przeprowadzone zostaną zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej.

Zawody I stopnia (szkolne) XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbędą się na terenie całego kraju  9 listopada 2022 r. (środa). Rozpoczęcie zawodów: godz. 11:00.

Zawody szkolne będą miały charakter pisemny i składały się trzech elementów:

  • jednego pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego Olimpiady (do wyboru z dwóch propozycji),
  • zadania z podstaw ekonomii,
  • 30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią).

Zgłoszenia do dnia 30 wrzesnia przyjmuje pan Wiesław Wałek.

Więcej informacji:
http://owe.pte.pl/
https://www.facebook.com/OlimpiadaWiedzyEkonomicznej

fb-share-icon