Tekst odczytywany maszynowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu

Organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatowe w Mielcu. Organem nadzorującym szkołę jest Podkarpacki Kurator Oświaty.

W skład Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu wchodzą:

Technikum nr 1 i Branżowa Szkoła pierwszego stopnia nr 1.

Siedziba Zespołu Szkół Ekonomicznych:

Ul. Warszawska 1, 39-300 Mielec.

Zasady rekrutacji określają odrębne przepisy.

Nauka w Zespole szkół Ekonomicznych jest bezpłatna.

Celem kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej jest:

przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk,

zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów,

kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Kontakt:

Adres: Ulica Warszawska 1, 39-300 Mielec

Telefon: 17 7731350

e-mail: sekretariat@ekonomik.mielec.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.30

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących:

Aby skutecznie komunikować się z naszą szkołą osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

napisać pismo na adres: Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu

wysłać e-maila na adres: sekretariat@ekonomik.mielec.pl

skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 17 7731350

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych:

Budynek szkoły nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych.

Możliwy jest alternatywny sposób kontaktu ze szkołą.

Po przyjechaniu pod budynek szkoły należy zatrąbić klaksonem, a pracownik szkoły wskaże miejsce do parkowania i udzieli pomocy w poruszaniu się i wejściu do budynku szkoły.