Technik logistyk

1. Jeżeli należysz do osób przedsiębiorczych, kreatywnych, z wyobraźnią i umiejętnościami planowania oraz organizowania różnego rodzaju przedsięwzięć wybierz zawód TECHNIK LOGISTYK. Absolwenci tego kierunku są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować i dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości.

2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
Kwalifikacja 1:
SPL. 01 Obsługa magazynów
Kwalifikacja 2:
SPL. 04 Organizacja transportu

3. Sylwetka absolwenta
Absolwent szkoły w zawodzie technik logistyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
– Przygotowywania procesu logistycznego
– Sporządzania dokumentów logistycznych
– Ustalania należności za usługi logistyczne
– Przygotowywania taryf przewozowych i spedycyjnych
– Organizowania procesów zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji
– Obliczania kosztów dostaw i podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych.

4. Absolwenci szkoły uzyskują po zdaniu kwalifikacji zawodowych tytuł technika, a po zdaniu egzaminu maturalnego mogą podjąć studia wyższe.

5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
Kształcenie w zawodzie odbywać się będzie w pracowni logistycznej wyposażonej w nowoczesny sprzęt, pomoce dydaktyczne i oprogramowanie komputerowe niezbędne w pracy logistyka, które gwarantują optymalne warunki kształcenia.

6. Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej zajmują stanowiska koordynatorów zaopatrzenia i zbytu, spedytorów, przedstawicieli handlowych, magazynierów. Mogą także pracować jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu.