Technik reklamy

1. Jeżeli jesteś zdania, że „reklama to dźwignia handlu”, interesuje Cię grafika komputerowa, praca w agencji reklamowej i zagraniczny staż w ramach praktyki zawodowej? Wybierz zawód TECHNIK REKLAMY!

2. Informacje dodatkowe – w klasie realizowane jest kształcenie ogólnopolicyjne.


3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
Kwalifikacja 1:
PGF. 07 Wykonywanie przekazu reklamowego
Kwalifikacja 2:
PGF. 08 Zarządzenie kampanią reklamową

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik reklamy będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
– Planowania i organizowania działalności reklamowej promocyjnej
– Stosowania różnych środków reklamy w kampaniach reklamowych
– Nadzorowania procesu produkcji reklamy
– Obsługi specjalistycznych programów komputerowych, w tym graficznych
– Tworzenia konstrukcji różnych form reklamy, w tym filmów reklamowych
– Prowadzenia negocjacji, rozmów handlowych na temat reklamy i promocji działalności podmiotu.

5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

6. Technik reklamy znajdzie zatrudnienie w agencjach reklamowych/ na stanowisku agenta reklamowego, account manager, copywriter, art designer/, agencjach public relations, w działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.