Technik organizacji turystyki

Zawód – Technik organizacji turystyki

1. Technik organizacji turystyki to propozycja dla osób, które chcą rozwinąć swoje pasje związane z turystyką, lubią czuć wiatr we włosach, poznawać innych ludzi i zwyczaje obowiązujące w dalekich zakątkach świata. Prężnie rozwijający się rynek turystyczny i hotelowy na świecie, a także rosnąca liczba turystów sprawiają, że absolwenci tego zawodu nie muszą martwić się o podjęcie wymarzonej pracy!
2. Informacje dodatkowe – w klasie realizowane jest kształcenie ogólnopolicyjne.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
Kwalifikacja 1:
HGT. 07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych
Kwalifikacja 2:
HGT. 08 Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik organizacji turystyki będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
– Sporządzania programów, organizacji i obsługi imprez turystycznych, konferencji, kongresów, targów
– Planowania i kalkulacji kosztów imprez i usług turystycznych
– Korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego
– Planowania tras podróży i dokonywania rezerwacji w hotelach oraz dodatkowych usług dla klientów
– Prowadzenia informacji turystycznej
– Opracowywania materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów usług turystycznych
– Prowadzenia sprzedaży i rozliczania usług i imprez turystycznych
– Posługiwania się językiem angielskim w branży turystycznej.

5. Technik organizacji turystyki znajdzie zatrudnienie w firmach zajmujących się organizacją i obsługą ruchu turystycznego, administracji na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki danego regionu, firmach cateringowych, restauracjach, hotelach, własnej firmie świadczącej usługi gastronomiczne, obiektach bazy noclegowej (zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, zajazdy, gościńce, schroniska, kwatery prywatne i inne) a także obiektach współczesnej bazy ruchomej (np. promy, pociągi, samoloty), biurach podróży, hotelach, agroturystyce, izbach turystyki, punktach informacji turystycznej, klubach, towarzyszeniach i innych organizacjach zajmujących się wspieraniem i rozwojem turystyki, hotelarstwa i gastronomii zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej.

Technik organizacji turystyki może prowadzić także działalność gospodarczą na własny rachunek.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła posiada pracownie informacji turystycznej oraz obsługi informatycznej w turystyce wyposażone w stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, stanowiska komputerowe dla uczniów, oprogramowanie biurowe, użytkowe i specjalistyczne,
literatura branżowa, przewodniki, atlasy, katalogi ofert biur podróży, kasa fiskalna, urządzenia i sprzęt biurowy, materiały promocyjne.

Nasi uczniowie w trakcie 3-tyg. praktyk uczestniczą w zagranicznych stażach, w ramach projektu ERAZMUS+, odbywają warsztaty terenowe, realizowane w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców, doskonalą umiejętności pilotażu, przewodnictwa w terenie – np. projekt „Złoty pociąg i inne tajemnice Dolnego Śląska”, wycieczki dydaktyczne.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji turystyki może kontynuować naukę, w szczególności w szkole wyższej lub policealnej na kierunkach: Turystyka i rekreacja, Hotelarstwo, Agrobiznes.