Technik ekonomista

1. Technik ekonomista to propozycja dla osób, które chcą poznać organizację i pracę przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych lub usługowych, myślą o założeniu własnej firmy. Zainteresowany jesteś zdobyciem dodatkowych umiejętności z zakresu samoobrony, udzielania pomocy przedmedycznej oraz wiedzy z zakresu prawa karnego i wykroczeń? Wybierz zawód TECHNIK EKONOMISTA.

2. Informacje dodatkowe – w klasie realizowane jest kształcenie ogólnopolicyjne.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
Kwalifikacja 1:
EKA. 04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
Kwalifikacja 2:
EKA. 05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

4. Sylwetka absolwenta
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik ekonomista posiada wiedzę i umiejętności z zakresu:
– Planowania i prowadzenia działalności gospodarczej
– Prowadzenia badań rynkowych
– Sporządzania dokumentów finansowych, magazynowych, płacowych z wykorzystaniem programów komputerowych
– Dokonywania rozliczeń z bankami i instytucjami publiczno-prawnymi
– Obliczania podatków
– Prowadzenia spraw kontrolno-płacowych z wykorzystaniem programów komputerowych
– Wykonywania typowych prac biurowych
– Sporządzania sprawozdań z realizacji zadań przedsiębiorstwa
– Udzielania pomocy przedmedycznej
– Obrony siebie i innych w sytuacjach zagrożenia.

5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
Szkoła posiada 2 pracownie ekonomiczne, wyposażone w stanowisko komputerowe dla nauczyciela, stanowiska komputerowe dla uczniów, wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu i z podłączeniem do drukarki, pakiet
programów biurowych, projektor multimedialny, pakiety oprogramowania INSERT.

6. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista z kształceniem ogólnopolicyjnym może kontynuować naukę, w szczególności na kierunkach: ekonomia, zarządzanie i marketing, matematyka, bankowość i finanse, europeistyka oraz prawo.

7. Technik ekonomista przygotowany jest do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlo-wych, w szczególności w dziale finansowym, księgowym, płacowym, sprzedaży oraz w firmach konsultingowych, bankach, ubezpieczeniach, urzędach, biurach rachunkowo-podatkowych.

Technik ekonomista posiada wiedzę umożliwiającą założenie własnej firmy.