Sprzedawca

1. Sprzedawca to zawód, który wymaga ciągłego kontaktu z innymi ludźmi. Jeżeli jesteś asertywny
i dyskretny, odporny na stres, posiadasz wysoki poziom empatii oraz chcesz się zajmować sprawną obsługą klienta, w sklepie czy hurtowni wybierz ZAWÓD SPRZEDAWCA W SZKOLE BRANŻOWEJ I STOPNIA.

2. Informacje dodatkowe
Nauka w szkole trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących
i zawodowych, takich jak: towaroznawstwo, organizacja sprzedaży, sprzedaż towarów, podstawy działalności handlowej, zajęcia praktyczne.


3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
Kwalifikacja
HAN.01 Prowadzenie sprzedaży

4. Sylwetka absolwenta
Absolwent kończący szkołę w zawodzie sprzedawca posiada wiedzę i umiejętności z zakresu:
– Przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i w jednostce handlowej
– Organizacji handlu w gospodarce rynkowej
– Organizacji sprzedaży detalicznej
– Organizacji zaopatrzenia i przyjmowania dostaw towarów
– Wykonywania i dokumentowania podstawowych obliczeń sklepowych
– Rozliczania i zabezpieczania utargu
– Pozyskiwania i obsługi klienta, przebiegu sprzedaży detalicznej.

5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

6. Absolwenci mogą kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i na kursach kwalifikacyjnych.

Sprzedawca przygotowany jest do pracy w charakterze kasjera, magazyniera i ekspedienta
w firmach handlowych na szczeblu hurtu i detalu; ma również możliwość założenia własnej firmy.