Nauczanie hybrydowe 17-28 maja 2021

W dniach od 17 do 28 maja 2021 r. nauczania w naszej szkole będzie odbywało się w trybie hybrydowym:
Nauczanie hybrydowe będzie odbywać się według następującego harmonogramu: 

  • od 17.05.2021 do 21.05.2021 r. nauczanie w trybie stacjonarnym będą realizować klasy: IIagT, IIbgT, IIcgT, IIIaT, IIIbT, IIIcT, IIIdT, IIpBS, IIgBS, IIIBS w wyznaczonych salach lekcyjnych wg. planu zamieszczonego w dzienniku elektronicznym 
  • od 24.05.20201 do 28.05.2021 r. nauczanie w trybie stacjonarnym będą realizować klasy: IaT, IbT, IcT, IdT, IIapT, IIbpT, IIcpT  w wyznaczonych salach lekcyjnych wg. planu zamieszczonego w dzienniku elektronicznym