Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w VIII Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich. Przeprowadzenie poszczególnych etapów Olimpiady planowane jest w miesiącach od września 2022 r. do grudnia 2022 r.
Organizatorem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich jest Stowarzyszenie Dyrektorów
i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy. Program Olimpiady, obejmuje wiedzę i umiejętności w zakresie problematyki ogólnej w dziedzinie nauk ekonomicznych i tematu wiodącego. Temat wiodący VIII Olimpiady WiUM brzmi: „Funkcjonowanie gospodarki w dobie kryzysu energetycznego”. Szczegóły zawarte są w Programie Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich.

TERMINARZ VIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich
Planowane terminy poszczególnych etapów VIII Olimpiady WiUM:
1. Zgłoszenie udziału szkoły w Olimpiadzie WiUM (druk – załącznik nr 1) – do 10 października 2022 r.
2. Eliminacje szkolne – do 21 października 2022 r.
3. Zgłoszenia uczestników do zawodów okręgowych (druk – zał. nr 2A) – do 29 października 2022 r.
4. Dokonanie wpłaty na konto Stowarzyszenia DiNTiASZ – do 5 listopada 2022 r.
5. Zawody okręgowe – 17 listopada 2022 r.
6. Ogłoszenie wyników zawodów okręgowych – do 30 listopada 2022 r.
7. Potwierdzenie udziału w finale oraz dokonanie wpłaty na konto Stowarzyszenia DiNTiASZ – do 5 grudnia 2022 r.
8. Zawody centralne – 15 – 16 grudnia 2022 r.

Zgłoszenia przyjmuje pani Anna Grdeń.