XI edycja Konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”

Zapraszamy do udziału w XI edycji Konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”. 

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy, a współorganizatorami szkoły ponadpodstawowe biorące udział w programie edukacyjnym pn. „Kultura bezpieczeństwa”.

Konkurs przebiega w trzech etapach: szkolnym, regionalnym i ogólnopolskim.

Minister Edukacji i Nauki objął honorowym patronatem tegoroczną XI edycję konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Chętnych uczniów prosimy o zgłaszanie się do Pani M. Kamuda, Pana M. Chamielca do końca listopada .

Regulamin konkursu
Zgody
Baza pytań

fb-share-icon