XI Edycja Konkursu Młody Ekonomista

Konkurs Młody Ekonomista (KME) to inicjatywa skierowana do młodych osób, które pasjonują się ekonomią i nowymi zjawiskami społeczno-gospodarczymi. Jego celem jest wspieranie ambitnych, utalentowanych i wyróżniających się wiedzą ekonomiczną młodych ludzi.

W konkursie może wziąć udział każdy, kto nie ukończył 26 roku życia. Mogą w nim też uczestniczyć zespoły złożone z nie więcej niż trzech osób spełniających powyższy warunek.

Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Tematyka: Jak polityka gospodarcza po 2015 r. wpływa na perspektywę długofalowego rozwoju gospodarczego Polski?

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne (kwoty brutto):
I nagroda: 6 000 zł
II nagroda: 4 000 zł
III nagroda: 3 000 zł

Szczegóły konkursu:

fb-share-icon