Konkurs ekologiczny: Dbaj o klimat. Redukuj CO2.

Zapraszamy do udziału w Konkursie ekologicznym Dbaj o klimat. Redukuj CO2.
Celem projektu jest edukacja klimatyczna uczniów szkół średnich. Tematyka projektu to przyczyny i skutki zmian klimatycznych oraz metody ich zapobiegania. Celem nadrzędnym udziału w projekcie jest pokazanie możliwości realnej zmiany i sprawczości w życiu codziennym na poziomie lokalnym. 

Udział w konkursie daje wiele korzyści:
promuje postawy i zachowania proekologiczne,
promuje nawyki obniżające emisje gazów cieplarnianych,
pomaga zdobyć i pogłębić wiedzę dotyczącej zmian klimatycznych,
rozbudza i pogłębia chęć działania i aktywizmu ekologicznego,
integruje mieszkańców najbliższej okolicy.

Udział w projekcie jest bezpłatny. 

Więcej szczegółów dotyczących zgłoszenia projektu oraz załączniki konieczne przy zgłoszeniu znajdziecie w Regulaminie Konkursu na stronie internetowej, w zakładce „O kampanii” https://redukujco2.pl/o-kampanii/
Konkurs jest trzecim etapem kampanii edukacyjno-ekologicznej organizowanym przez Little Greenfinity, firmę doradczą i szkoleniową na rzecz zmian klimatu. Bezpośrednim partnerem i sponsorem jest BNP Paribas Securities Services. 

Projekty można zgłaszać do 28 lutego 2022 r. na adres mailowy hej@redukujCO2.pl
Wygraną w konkursie będzie pomoc merytoryczna lub finansowa w części lub całości (w zależności od potrzeby projektu). Dzięki wsparciu partnera projektu BNP Paribas Securities Services wartość wszystkich nagród wynosi 25 000 zł.

plakat na konkurs ekologiczny
fb-share-icon