Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu

Co to jest Młodzieżowa Rada Miejska w Mielcu?

Najważniejszym celem Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi w sprawy publiczne dotyczące miasta Mielca, co określane jest jako aktywność obywatelska.

Radni miejscy i urzędnicy często potrzebują wymienić poglądy z różnymi osobami na temat swoich pomysłów i rozwiązań ważnych problemów. Rolą Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu jest wyrażenie opinii na temat spraw dotyczących młodych ludzi, które są planowane przez władze lokalne, czyli przez Prezydenta Miasta Mielca i Radę Miejską w Mielcu. Taki dialog pomiędzy młodzieżą a przedstawicielami władz lokalnych pomaga lepiej zrozumieć potrzeby młodych ludzi i tym samym pozwala podjąć właściwe decyzje. Dlatego ważne jest, by członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej interesowali się sprawami miasta Mielca, bo ich zadaniem będzie doradzanie władzom miejskim w sprawach dotyczących młodych ludzi.

Więcej informacji na temat Młodzieżowej Rady Miejskiej przedstawimy osobom zainteresowanym i kandydatom na spotkaniu online w dniu 19 stycznia 2022 r. o godz. 17:30. Link do spotkania zostanie udostępniony poprzez szkoły.

Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu

W skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu wchodzi 25 radnych, wybieranych w mieleckich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu to uczniowie w wieku od 13 (ukończone w roku 2022) do 18 lat, którzy są mieszkańcami miasta Mielca.

Jak będzie działać Młodzieżowa Rada Miejska w Mielcu?

Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. W trakcie posiedzeń Młodzieżowa Rada Miejska będzie debatować, inicjować działania, doradzać władzom i wyrażać swoje zdanie na temat decyzji, których skutki dotyczą młodych ludzi.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu organizowane są w szkołach. Uczniowie szkół podstawowych (z klas IV-VIII) i ponadpodstawowych oraz szkół niepublicznych wybierają jednego lub dwóch przedstawicieli szkoły do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu spośród zgłoszonych kandydatów w głosowaniu tajnym, czyli na kartach do głosowania.

Zgłaszanie kandydatów dokonuje się na krótkim formularzu. Każdy kandydat musi uzyskać poparcie co najmniej 30 uczniów szkoły, w której kandyduje.

Wzór formularza wraz z niezbędnymi oświadczeniami oraz listą poparcia dostępny jest u pani Elżbiety Kukowskiej- przewodniczącej szkolnej komisji wyborczej.

Formularz zgłoszeniowy należy składać do dnia 21 stycznia 2022 r. (czwartek) w sekretariacie szkoły.

Następnie od 26 stycznia 2022 r. kandydaci mogą prowadzić w swojej szkole kampanię wyborczą, czyli mogą przedstawiać swój program wyborczy, wywieszać plakaty, rozdawać ulotki informacyjne. Kampania wyborcza organizowana jest do dnia przed wyborami w szkole.

Głosowanie odbędzie się w terminie wskazanym przez szkołę, tj. w przedziale czasowym od 31 stycznia do 11 lutego 2022 r. Termin przeprowadzenia wyborów może ulec zmianie w zależności od sytuacji pandemicznej.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone po przeliczeniu głosów przez Szkolną Komisję Wyborczą.

fb-share-icon