Ekonomik najlepszym technikum w powiecie mieleckim

Ranking najlepszych liceów i techników ogłoszony został w środę, 12 stycznia. Ranking techników nie pozostawia wątpliwości – najlepszym technikum w powiecie mieleckim jest Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielec.

Poprawiliśmy swoją lokatę w rankingu wojewódzkim, zajmując 8. miejsce w województwie podkarpackim, a w rankingu ogólnopolskim 141. Rok temu zajęliśmy 11. miejsce w województwie podkarpackim, a w rankingu ogólnopolskim 143. Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia jest przyznanie tytułu „Srebrnej Szkoły 2022”.

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 1256 liceów ogólnokształcących i 1165 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2021 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczyła dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Kryteria Rankingu Techników 2022 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

fb-share-icon