„POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”- EDYCJA X

W ramach realizacji przez naszą szkołę projektu „Kultura bezpieczeństwa” zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy konkursie „Poznaj swoje prawa w pracy”.
Jego celem jest popularyzowanie wśród uczniów wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.
Konkurs przebiega w trzech etapach: szkolnym, regionalnym i centralnym.
Etap szkolny odbędzie się 13 grudnia 2022 r.
Uczestnicy rozwiążą test 25 pytań jednokrotnej odpowiedzi z bazy pytań zamieszczonej pod linkiem
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/267457/BAZA%20Pytan%20Poznaj%20swoje%20prawa%20w%20pracy%20rok%20szkolny%202022-2023.pdf
Regulamin dostępny pod adresem:
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/265347/Regulamin%20X%20edycji%20konkursu%20Poznaj%20swoje%20praw%20w%20pracy%2022.pdf

Zgłoszenia chętnych uczniów do zmierzenia się z ww. zagadnieniami przyjmują pani Małgorzata Kamuda i pan Marek Chamielec.

fb-share-icon