Ogólnopolski Przegląd Młodzieżowej Reklamy Społecznej

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Przeglądzie Młodzieżowej Reklamy Społecznej. Ideą konkurs jest stworzenie reklamy społecznej dotyczącej problemów i spraw młodego pokolenia pod hasłem “MY i Nasze Sprawy”.  
Zasady konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów techników, kształcących się w zawodzie technik reklamy.

Uczestnicy konkursu wykonają projekt reklamy społecznej dotyczącej problemów i spraw twojego pokolenia na temat „My i nasze sprawy” w wybranej kategorii:
– plakat reklamowy;
– spot reklamy radiowej;
– film reklamowy.

Termin nadsyłania prac:

Prace konkursowe należy nadesłać́ na adres szkoły do 31 stycznia 2022 r. (decyduje data wpłynięcia pracy do sekretariatu szkoły, a nie data stempla pocztowego).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2023 r. podczas uroczystej gali, na której zostaną̨ zaprezentowane prace laureatów. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania gali, jeżeli sytuacja pandemiczna związana z wirusem covid-19 nie zezwoli na organizację imprezy masowej.

Organizatorem konkursu jest Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu.

fb-share-icon