Ogólnopolską Olimpiada Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Reklamy pt. „Kreatywni w reklamie”

Politechnika Częstochowska (Wydział Zarządzania) organizuje dla uzdolnionej młodzieży szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodzie technik reklamy Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Reklamy pt. „Kreatywni w reklamie”.

Zakres tematyczny:

  1. Reklama i komunikacja
  2. Marketing
  3. Grafika komputerowa i fotografia w reklamie
  4. Prawo, psychologia i etyka w reklamie
  5. Działalność gospodarcza w reklamie

Laureaci i finaliści egzaminu zwolnieni są z etap pisemnego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedzina wiedzy).

Zapisy do 27.09.2023 u p. Iwony Rzeźnik lub p. Lidii Sasor.

fb-share-icon