Konkurs Ministerstwa Zdrowia „Zdrowie? Ogarniam TO!”

Konkurs jest organizowany w ramach kampanii ministerialnej „Planuje długie życie”. Celem konkursu jest zaangażowanie młodzieży naszej szkoły we współtworzenie kampanii społecznych z wykorzystaniem pasji, zainteresowań i umiejętności młodych ludzi. Promujmy zdrowy styl życia oraz zauważmy jego pozytywny wpływ na funkcjonowanie organizmu i stan zdrowia.

Temat konkursu:

„Zdrowa dieta, aktywność fizyczna, unikanie używek to klucze do długiego życia! Pokażcie, co należy zrobić, aby właściwie dbać o zdrowie od najmłodszych lat”.

Kartę zgłoszeniową, zgodę na przetwarzanie danych, oświadczenia oraz prace konkursowe składamy u pani Magdy Dumy do dnia 23 lutego 2024 r. Druki do nabycia również u pani
M. Dumy.

Wykonanie Zadania Konkursowego polega na przygotowaniu pracy konkursowej w jednej ze
wskazanych form:

Piosenka z wideoklipem:
a) długość trwania piosenki: 30-180 sekund,
b) technika wykonania wideoklipu dowolna: filmowa, animacja lub inna,
c) plik musi zostać zapisany w formacie mp4 i dostarczony drogą elektroniczną na adres m.duma@ekonomik.mielec.pl

Film:
a) długość trwania filmu: 30-300 sekund,
b) plik musi zostać zapisany w formacie mp4 i dostarczony drogą elektroniczną na adres m.duma@ekonomik.mielec.pl

Komiks:
a) powinien składać się z minimum 16 kadrów/ scenek historii,
b) dla zapewnienia odpowiedniej czytelności organizator zaleca, aby w tekście wstawianym w dymki komiksu stosowane było pismo drukowane,
c) technika wykonania komiksu dowolna,
d) praca/plik mogą zostać dostarczone bezpośrednio, jak i drogą elektroniczną w formacie pdf. na adres m.duma@ekonomik.mielec.pl

Uczestnik może wziąć udział w konkursie wyłącznie raz, indywidualnie (nie może być zatem członkiem żadnej grupy) lub jako członek grupy (uczestnik może być członkiem tylko jednej grupy, zgłaszającej pracę grupową). Zgłoszona do konkursu grupa uczniów może liczyć maksymalnie 10 osób. Uczniowie należący do jednej grupy mogą należeć do różnych klas. Autorami pracy powinni być uczniowie, którzy mieli faktyczny udział w jej przygotowaniu. Każda praca może być zgłoszona do konkursu wyłącznie jeden raz.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie jego wyników nastąpi w dniu 5 marca 2024 r.

Nagrody za zajęcie I-III miejsca lub wyróżnienie przyznawane są zwycięzcom indywidualnym, jak i każdemu członkowi zwycięskiej grupy.

Do zdobycia są: kamery, głośniki, aparaty polaroid, smartwatche, warsztaty komiksowe/ filmowe i wiele innych nagród.

Dla 5 szkół, które zgłoszą największą liczbę uczestników lub szkół, z których będą pochodzić laureaci konkursu, organizator może przyznać tytuł „Mistrza Zdrowia”.

fb-share-icon