II Szkolny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej

29 lutego 2024r.  w naszej szkole odbędzie się II Szkolny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich uczniów ZSE. Uczestnicy konkursu, którzy wystąpią jako soliści, zaprezentują się w trzech kategoriach. 

Kategoria I – wykonanie wybranego dowolnie przez siebie utworu w języku angielskim z przygotowanym własnym podkładem muzycznym.  

Jury będzie oceniać występy uczestników pod względem interpretacji muzycznej, oraz poprawności fonetycznej tekstu wykonanego utworu. 

Kategoria II – ustne zaprezentowanie przez uczestników swojej osoby w języku angielskim oraz specjalizacji, którą wybrali rozpoczynając naukę w ZSE, wraz z uzasadnieniem swojego wyboru. 

Podczas wypowiedzi uczestników Jury będzie oceniać znajomość słownictwa i struktur gramatycznych, wymowę, płynność oraz treść i spójność wypowiedzi. 

Kategoria III – poprawne przetłumaczenie na język polski fragmentu wylosowanego utworu w języku angielskim. 

W tej konkurencji Jury oceni poprawność rozumienia i tłumaczenia na język polski treści wylosowanego przez uczestnika utworu. 

Uczniowie chętni do udziału w konkursie mogą zgłaszać się indywidualnie do dnia 27.02.2024 do nauczycieli- P.Magdaleny Chojeckiej lub P.Wiesława Wałka. 

W konkursie nie biorą udziału chóry. 

Termin konkursu: 29.02.2024, godz.10.30, sala nr 4 

Kryteria oceny 

Językowe: 

  • Znajomość słownictwa 
  • Wymowa 
  • poprawność i znajomość struktur gramatycznych 
  • Płynność i spójność wypowiedzi 

Muzyczne: 

  • Rozumienie treści utworu 
  • Interpretacja utworu 
  • Indywidualność artystyczna 
  • Dykcja 
  • Ogólny wyraz estetyczno-artystyczny 

Prowadzący konkurs: Magdalena Chojecka, Wiesław Wałek 

Na wszystkich uczestników czekają atrakcyjne upominki i nagrody. 

Partnerzy: PZL Mielec, Klub Muzyczny INSOMNIA, Drukarnia GAJEK 

ZAPRASZAMY 

fb-share-icon