Zamówienia publiczne rok 2021

Zamówienie na wykonanie robót remontowo – budowlanych polegających na obróbce blacharskiej dachu starej części budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu

Załącznik nr 1 – Przedmiar robót

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Projekt umowy

Zapytanie ofertowe

Wybór oferty

Zamówienie na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sal lekcyjnych.

Załącznik nr 1 Przedmiar robót

Załącznik nr 2 Formularz ofert

Załącznik nr 3 Projekt umowy

Zapytanie ofertowe

Wybór oferty

Zamówienie na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie wewnętrznych instalacji elektrycznych w części starej budynku ZSE w Mielcu.

Załącznik nr 1 Przedmiar robót

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 Projekt umowy

Zapytanie ofertowe

Wybór oferty