Życie zmienia się, ale nie kończy… 

Uczniowie z kl. II B, II C i III C T w ramach katechezy, pod opieką pani Jolanty Witek, odwiedzili w listopadzie Cmentarz Parafialny i groby żołnierzy, nauczycieli, kapłanów, swoich bliskich. Wspólna modlitwa, rozmowy, refleksja nad przemijaniem i wiecznością, zapalone znicze oraz świadomość wieczności towarzyszyły wszystkim. Możliwość zyskiwania odpustów i ofiarowania za zmarłych dodatkowo umocniły w przekonaniu, że nieustanie możemy nieść pomoc tym, którzy odeszli do wieczności. Zapewne takie lekcje zapadną na długo w sercach i pamięci. 

fb-share-icon