Zamówienia publiczne rok 2020

Zamówienie na dostawę 16 sztuk komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem

Instrukcja dla oferentów
Zał. 1 Oferta
Zał. 2 Oświadczenie Wykonawcy
Wybór oferty

Zamówienie na dostawę 18 sztuk komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem

Instrukcja dla oferentów
Zał. 1 Oferta
Zał. 2 Oświadczenie Wykonawcy
Wzór umowy
Pytania od oferentów 1
Pytania od oferentów 2
Unieważnienie

Zamówienie na dostawę 11 sztuk Sterylizatorów powietrza UV-C dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu

Instrukcja dla oferentów
Załącznik nr 1
Wyniki postępowania

Zamówienie na Dostawę, montaż i uruchomienie Systemu monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu

Instrukcja dla oferentów
Odpowiedzi na pytania oferentów
Instrukcja dla Oferentów
Wyniki postępowania