XXXIX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

W naszej szkole 9 stycznia 2024 roku o godzinie 10:00 zostaną przeprowadzone eliminacje na stopniu podstawowym, dotyczące XXXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Wszystkich zainteresowanych poniższymi zagadnieniami prosimy o zgłaszanie się do pani Magdaleny Dumy celem zapisu i pozyskania deklaracji – zgody na przetwarzanie danych personalnych (termin 5 stycznia 2024r.).

Zagadnienia:

 • ekologia klasyczna
 • woda i ich ochrona
 • gleby i ich ochrona
 • gospodarka leśna i rolna
 • żywność i zdrowie
 • ochrona przyrody
 • powietrze i jego ochrona
 • gospodarka odpadami
 • hałas, wibracje, promieniowanie i skuteczna ochrona przed nimi
 • aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze, związane z ochroną i kształtowaniem środowiska

Informacje dodatkowe:

 1. Czas przeprowadzenia testu to 60 minut. 
 2. Do eliminacji stopnia okręgowego przechodzą uczniowie, którzy uzyskają wynik minimum 80% (40 pkt.). Każda prawidłowa odpowiedź to 1 pkt, a nieprawidłowa 0 pkt. Test będzie złożony z 50 zadań (forma papierowa).
 3. W przypadku uzyskania jednakowych wyników, przeprowadzana jest dogrywka w formie testu pisemnego.

Laureaci finałów centralnych poprzednich edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej nie mogą startować.

fb-share-icon