XXXI edycja Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” 2024

Konkurs organizowany jest od początku lat 90-tych XX wieku przez Radę Programową do spraw Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK . Głównym celem konkursu jest zachęcenie młodych ludzi do poznawania Ziemi Ojczystej.

ORGANIZATORZY:

  • Podkarpackie Forum Oddziałów PTTK 
  • PTTK Oddział w Rzeszowie 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Prace zbiorowe i indywidualne szkoły, składają w terminie do 11.03.2024 roku w : – Oddziale PTTK, 35-064 Rzeszów, ul. Matejki 2, 

Komisje szkolne mogą zgłaszać 3 prace: 

  • 1 w grupie prac indywidualnych, 
  • 1 w grupie prac zespołowych, 
  • 1 w grupie prac multimedialnych. 

Uwaga: 

  1. Zespoły autorskie prac zespołowych mogą liczyć maksymalnie 4 osoby. 
  1. Karta identyfikacyjna pracy konkursowej powinna być integralną częścią pracy i na trwale przymocowana do pracy na drugiej stronie okładki – prace pisemne, lub razem z nośnikiem multimedialnym – prace multimedialne. 
  1. Kartę identyfikacyjną wypełniamy komputerowo. 
  1. Praca powinna być wykonana zgodnie z Regulaminem Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”, dostępnym na stronie internetowej-[zobacz regulamin] 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Autorzy najlepszych prac zespołowych, indywidualnych oraz multimedialnych (miejsca od I-III) otrzymują dyplomy i nagrody książkowe. Wojewódzka Komisja Konkursowa wytypuje najlepsze prace na szczebel centralny. 

Ustalenia Wojewódzkiej Komisji Konkursowej są ostateczne. 
W maju 2023 odbędzie się uroczyste podsumowanie konkursu, o czym autorzy prac nagrodzonych i ich opiekunowie zostaną poinformowani. 

Wyniki konkursu szczebla wojewódzkiego będą ogłoszone na stronie internetowej: www.pttk.rzeszow.pl 

fb-share-icon