VIII edycja Olimpiady Statystycznej

Olimpiada Statystyczna jest olimpiadą o zasięgu ogólnopolskim, obejmuje dziedzinę nauk ekonomicznych w następujących dyscyplinach naukowych: ekonomia, administracja oraz handel.

Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne zapraszają młodzież szkół ponadpodstawowych do udziału w VIII edycji Olimpiady Statystycznej, która odbędzie się w roku szkolnym 2023/2024.

Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych. W ramach trójstopniowej rywalizacji spośród uczestników zostanie wyłonione grono finalistów i laureatów.

Zgłoszenia uczestników przez szkolnego koordynatora do Olimpiady poprzez elektroniczny formularz do dnia 31 października 2023 r. Koordynatorem szkolnym Olimpiady Statystycznej jest pani Lidia Sasor.

Zawody szkolne odbędą się w formie testu on-line 08.11.2023, godz. 11:00.

więcej informacji:

https://olimpiadastatystyczna.stat.gov.pl/Olimpiada/regulamin.html

ulotka

https://olimpiadastatystyczna.stat.gov.pl/Olimpiada/zawody/ulotka.pdf

fb-share-icon