Technik reklamy pod patronatem WSIiZ

W kwietniu br. kierunek technik reklamy został objęty honorowym patronatem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Umowa dotyczy patronatu klas: IIb i IVb.

W ramach projektu, Uczelnia zobowiązała się do:

realizacji cyklu lekcji z zakresu komunikacji cyfrowej,

doradztwa w zakresie programu nauczania dla klasy patronackiej z obszaru kierunku technik reklamy,

umożliwienia uczniom udziału w konferencjach i sympozjach naukowych organizowanych przez Uczelnię w terminach zgodnych z kalendarzem konferencji i sympozjów WSIiZ,

👉umożliwienia wzięcia udziału w imprezach organizowanych przez Uczelnię, adresowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych w terminach określonych przez Dział Promocji WSIiZ,

zapewnienia uczniom możliwości współpracy z kołami naukowymi Uczelni.

fb-share-icon