O targach


O Targach

Partnerzy:


PATRONAT HONOROWY:


PATRONAT MEDIALNY:


Projekt edukacyjny z zakresu orientacji zawodowej

Organizator targów 
  • Zespół Szkól Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu 
  • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana „Ekonomik.Mielec” w Mielcu 
Adresaci projektu 

Inicjatywa skierowana jest do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz  ich rodziców i nauczycieli. 

Cel główny projektu 

Umożliwienie uczniom i rodzicom osiągnięcia takiego stopnia wiedzy na temat szkół ponadpodstawowych – ich pełnej oferty edukacyjnej, która umożliwi młodzieży podjęcie trafnej decyzji w wyborze dalszego kierunku kształcenie w danej szkole. Uczestnicy mogą w jednym miejscu zebrać i porównać oferty edukacyjne na dany rok szkolny. 

Cele szczegółowe 
  • Wdrażanie uczniów do aktywności w zakresie poszukiwań takiej oferty edukacyjnej, która byłaby adekwatna do ich zainteresowań zawodowych. 
  • Przygotowanie uczniów do podejmowania trudnych decyzji wyboru zawodu i odnajdywania swojego miejsca w życiu gospodarczym, w warunkach zmiennego rynku pracy. 
  • Uświadomienie uczniom związku pomiędzy poziomem wykształcenia a sytuacją na regionalnym i krajowym rynku pracy. 
  • Uświadomienie rodzicom, iż dalszy kierunek i poziom kształcenia musi być dostosowany do realnych możliwości intelektualnych i uzdolnień oraz stanu zdrowia ich dziecka. 
  • Uświadomienie rodzicom, iż uczeń wybierając kierunek kształcenia musi być świadomy ciągłych zmian zachodzących na rynku pracy co wymusza wielokrotną zmianę zawodu. 
  • Kształcenie u uczniów takich umiejętności uważnego słuchania, analizowania, porównywania, wyciągania i formułowania wniosków na podstawie zadawanych pytań, wyrażania własnej opinii. 
  • Kształcenie postaw brania odpowiedzialności za dokonywanie własnych wyborów. 
  • Aktywizacja i zaangażowanie środowiska szkolnego, lokalnych władz, instytucji publiczno-prawnych, pracodawców do działań w zakresie wsparcia młodzieży na ścieżce edukacyjno-zawodowej.