Młodzi dziennikarze dla planety- konkurs dziennikarski

Chcesz nauczyć się dziennikarstwa i zrobić coś dobrego dla Ziemi? Konkurs „Młodzi dziennikarze dla planety” jest skierowany do wszystkich uczniów klas szkół ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego. Tematyka konkursu nawiązuje do idei zrównoważonego rozwoju w kilkunastu jego obszarach, to m.in.: wyeliminowanie ubóstwa we wszystkich jego formach na całym świecie; wyeliminowanie głodu, osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego i lepszego odżywiania oraz promowania zrównoważonego rolnictwa; zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz promowanie dobrobytu.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu reportażu w jednej z wybranych form: tekst (maksymalnie 8 000 znaków ze spacjami), film (nagranie nie dłuższe niż 10 minut), podcast audio (nagranie nie dłuższe niż 10 minut) lub fotografia (maksymalnie 15 zdjęć). Praca powinna dotyczyć jednego z następujących tematów:

  1. Mniej znaczy więcej – jak pokonać konsumpcjonizm?
  2. Drugie życie produktów = długie/drugie życie planety.
  3. Małe stworzenie – wielkie znaczenie. Wpływ bioróżnorodności na przyszłość naszej planety.
  4. Woda – towar luksusowy?

Reportaż może dotyczyć pozytywnych działań podejmowanych lokalnie: w szkole, rodzinie, miejscowości lub wskazywać na zagrożenia w najbliższym otoczeniu (dziennikarstwo śledcze). W konkursie można wziąć udział indywidualnie lub w grupie (maksymalnie troje uczniów). Zgłoszeń dokonuje nauczyciel.

Ważne daty:

  •  1.03 – 28.04.2023, godz. 14.00 – zgłoszenie prac konkursowych,
  • 28.04 – 1.05.2023 – ocena prac konkursowych – I etap konkursu,
  • 22.05.2023 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w siedzibie Organizatora w Rzeszowie – II etap konkursu.

Nagrody:

Nagroda Główna: 1000 zł oraz voucher na bezpłatny pierwszy semestr studiów na wybranym kierunku w Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej (np. Komunikacja cyfrowa, Grafika komputerowa i produkcja multimedialna),

3 wyróżnienia:  – 3x 500 zł oraz voucher na bezpłatny pierwszy semestr studiów na wybranym kierunku w Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej.

Wszyscy Laureaci: wizyta w redakcji oddziału terenowego Telewizji Polskiej TVP3 Rzeszów.

Nagroda dla Opiekunów Laureatów: roczne cyfrowe prenumeraty „Tygodnika Powszechnego”.

Wygrywają nie tylko Laureaci! Gali Finałowej konkursu będą towarzyszyć warsztaty dziennikarskie dla wszystkich zainteresowanych uczestników konkursu.

Organizatorem konkursu jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin

fb-share-icon