Konkurs dla uczniów klasy III kształcących się w zawodzie technik logistyk

Zapraszamy uczniów klasy III Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. R. Sitki
w Mielcu, kształcących się w zawodzie technik logistyk do udziału w Konkursie Wiedzy i Umiejętności Logistycznych.

Zasady Konkursu określa Regulamin umieszczony w załączniku. Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie i przesłanie do dnia 04.10.2021 roku formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem na adres e-mail: r.ciezadlo@ekonomik.mielec.pl z wpisem w temacie wiadomości: „Zgłoszenie do konkursu”.

fb-share-icon